Den 29.6.2016 er der udstedt konkursdekret for ICCC A/S

Firmaets hjemmeside og e-mail er derfor lukket.

Se mere information nedenfor.

Statstidende

Ved dekret af 20160629 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ICCC A/S under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 08.06.2016.

Som kurator er udpeget advokat Peter Frandsen, Stormgade 67, 6700 Esbjerg.

Tidsfrister for udpegning af kurator (3 uger) og indsendelse af krav (4 uger) er udløbet.

Short explanation in English:

By decree of June 29th, 2016 has the Maritime and Commercial Court taken ICCC A / S in bankruptcy
on the basis of a request received on June 6th, 2016.

As a curator is appointed lawyer Peter Frandsen, Stormgade 67 , 6700 Esbjerg.